Gıda Güvenliği Politikamız

Bütün üretimlerimizde hammaddeden ve tedarikçilerimizden tüketiciye kadar oluşacak GIDA GÜVENLİĞİ ile ilgili tüm riskleri önceden belirleyip yok etmek;

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır gıda güvenliği riski elde etmek;

Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken gıda güvenliğine etkileri dikkate alınarak riskler kaynağında önlemek;

Üretimlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir gıda güvenliği riski durumunda riski en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp acilen uygulamaktır.

Bu kapsamda teknolojik gelişmeler paralelinde eğitimli ve bilinçli çalışanlarla, üretimlerimizin hijyenik koşullarda, yasalara, müşteri şartlarına, insan sağlığına uygun olarak üretileceğini, ilgili gıda mevzuatına uygun, gıda güvenliğinin garanti altına alınacağını ve sürekli iyileştirileceğini ALPER TUNGA olarak taahhüt ederiz.