Aydınlatma Metni ve Gizlilik

alpertunga.com.tr

AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

G  İ  R  İ  Ş

 

Alper Tunga Antep Fıstığı Gıda İnşaat Turizm Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketiadıyla yürürlükteki mevzuata uygun olarak varlığını sürdüren, “https://alpertunga.com.tr/”  uzantılı web sitesi üzerinden faaliyetlerini yürüten ve işbu metin boyunca daALPERTUNGA” olarak anılacak olan uygulama ve web sitesi, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Kanun (“KVKK”) olmak üzere, ilgili mevzuatın gerekli kıldığı hak ve yükümlülüklere özen gösterir. İşbu metin de yasal zorunluluklara uygun olarak hazırlanmış olup, kullanıcıların aydınlatılması amacına özgülenmiş bulunmaktadır.

ALPERTUNGA’nın internet üzerindeki faaliyetleri temel olarak işbu aydınlatma metninin yayımlanmış olduğu web sitesi üzerinden ve www.yemisim.com uzantılı satış sitesinden yürütülmekte olup; iş ve işlemlerin tümü, başta 5651 sayılı Kanun da dahil olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmektedir.

Yukarıda adı ve bilgileri verilen web sitesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bu kısımdan sonra kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) doğrultusunda veri işlemektedir. İşlenen veriler bakımından ulaşılacak şirketin ve temsilcisinin bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı        : Alper Tunga Antep Fıstığı Gıda İnşaat Turizm Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

KEP Adresi              : alpertunga@hs03.kep.tr

Vergi Numarası      :  3230041518

İletişim Sorumlusu: Berker GÜL

E-posta                      : alpertunga@alpertungaltd.com

İşbu aydınlatma metninde, yasada aranan koşullara uygun olarak;

 • Veri sorumlusuna ve temsilcisine ait iletişim bilgileri,
 • Veri sorumlusunun yasal ve akdi sorumlulukları,
 • Verilerin işlenme amacı, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 • Verilerin işlenme usulü,
 • Veri toplamanın şekli ve hukuki sebepleri bulunmaktadır.

İşbu aydınlatma metninin kişisel veri sahipleri tarafından okunup anlaşılması gerekmektedir. Metin www.alpertunga.com.tr uzantılı web sitemizin karşılama sayfasına yerleştirilmiş olup, tam hali ile okunması için aynı sayfaya bir bağlantı (link) eklenmiştir. İşbu bağlantı linkinin bulunması, kullanıcılara aydınlatma metninin sunulmuş olduğu anlamını taşır. Veri sorumlusu işbu metni okunmaya hazır halde bulundurmak ve yasaya uygun şekilde veri sahiplerine sunmakla 6698 s. KVKK m. 10’da belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır.

 

A Ç I K L A M A L A R

 

        A- VERİ İŞLEME POLİTİKASI

(1)       Kullanıcıların kişisel verilerine karşı yüksek düzeyde saygı duyulmaktadır; bu durum, kullanıcılarımızın ve bizimle kişisel verilerini paylaşan her kurum ve kişinin güvenini kazanmak konusunda gösterdiğimiz dikkati yansıtır. Kişisel verilerin işlenmesi, ancak kanunda ya da ilgili hukuki normda aranan koşulların varlığı halinde veya açık rızanız ile mümkündür. Öte yandan, yasada açık rıza olmaksızın veri işlenebildiği hallerde açık rızanız bulunmaksızın veri işlenmesi de mümkündür. İşlenen veriler; işbu aydınlatma metninde yazılı amaçlar doğrultusunda ve ölçülü olarak işlenir.

 

       B- VERİ İŞLEME YÖNTEMİ VE AMACI

(1)       Kişisel veriler; ALPERTUNGA tarafından elde edilebilecek, kaydedilebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere yurtiçinde ve yeterli korumanın bulunması şartıyla yurtdışında veya buralara açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek

(2)           ALPERTUNGA, yukarıda sözü edilen kişisel verileri, ticari amaçlarına uygun olarak işleyecektir.

(3)           ALPERTUNGA, işlediği bilgi ve verileri şu amaçlarla kullanır:

 • Firma/Ürün Bağlılık Süreçlerinin Yönetilmesi ve Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıt ve İstatistiklerinin Oluşturulması
 

(4)       Veri sahiplerinin web sitesine girdiği zaman tarayıcı bilgileri ve çerezler ALPERTUNGA tarafından işlenmeye başlar. Buna ilişkin uyarı web sitesine giriş ile birlikte kullanıcılara sunulur. Web sitesinin kullanımı için zorunlu olan çerezler, kullanıcının web sitesine girdiği an kullanılmaya başlar. Bunun için kullanıcının açık rızasına gerek duyulmaz. Kullanıcıya, web sitesinin kullanılması ve sitenin işlemesi için zorunlu olan çerezlerin web sitesine giriş yapıldığı anda kullanılmaya başlandığı derhal bildirilir. Bu bildirim, karşılama sayfasına eklenecek bir uyarı ile yapılır.

(5)       Kullanıcıların 6698 s. KVKK doğrultusunda vazgeçme hakkı saklı tutulmuş olup, kaydedilen ve işlenen kişisel verilerin silinmesi talep edilebilir. Bunun için ALPERTUNGA’nın yukarıda verilen bilgileri kanalıyla tarafımızla iletişime geçilmesi ve yetkililerimizle görüşme sağlanması gerekir.  

 

      C- VERİLERİN TOPLANMA BİÇİMİ VE ÇEREZ POLİTİKASI 

 

(1)       Öncelikle belirtelim ki, kişisel veri kavramı yalnızca kişilerin ad-soyadlarını, ve buna benzer somut bilgilerinin değil; IP adresini, çerezleri (cookies) ve buna benzer elektronik bilgileri de içerir.

(2)    Yukarıda belirtildiği üzere, ALPERTUNGA kullanıldığında, veri sahipleri hakkında mevzuata uygun olarak veri toplanmaya başlanmaktadır. İlk işleme, çerezlerin kullanıcıya sunumu ve kullanılması ile başlar.

(3)           Çerezlere ilişkin veri işleme politikası ve işleme şekillerine ilişkin teknik hususlar üç madde halinde özetlenmiştir:

 

      a. Veri Sahiplerinin Web Tarayıcıları Tarafından ALPERTUNGA’ya Gönderilen Veriler

ALPERTUNGA, web sitesine ya da aplikasyon adresine giriş yapılan web tarayıcısı tarafından tarafımıza otomatik olarak gönderilen bilgileri toplayabilir. Bu bilgiler veri sahibinin internet servis sunucusunun IP adresi, işletim sisteminin adı ve tipi ile, web tarayıcının versiyonunu ve sair teknik hususları içermektedir.

 

Bu konu ile ilgili olarak, tarayıcının kullanıcı ile ilgili ne tür bilgiler gönderdiği VERİ SAHİBİNİN sorumluluğu ve yetki alanında bulunan bir konudur. Kullanıcıların konuyla ilgili tarayıcı bilgi akışını durdurmak istemeleri durumunda, bununla ilgili tedbirler tarayıcı üzerinden ve yine kendileri tarafından alınır. Konuyla ilgili bir sorumluluk kabulümüzde değildir.

 

      b. Veri Sahibinin Elektronik Cihazına ve Tarayıcı ya da Tarayıcılarına Bir “Çerez (Cookie)” Yerleştirerek Edinilen Kişisel Veriler

ALPERTUNGA, kullanıcının bilgisayarının sabit diskine bir “etiket” yükleyerek hakkın bilgi toplayabilir. Bu etiket teknoloji dilinde “çerez” olarak bilinmektedir. ALPERTUNGA, bahse konu çerez ve sair teknik bilgileri, yukarıda yazılı mesleki ve ticari amaçlarına ulaşmak için kullanabilecek olup, anılan durum yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmiş olmasına bağlıdır.

ALPERTUNGA’nın kullandığı veya kullanabileceği çerezler aşağıdaki şekilde tablo haline getirilmiştir:

 

 

 

 

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, internet sitesinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacaktır. Bu çerezler, güvenliği iyileştirme, aramaları kaydetme, oturum açma veya benzer işlevlerin kullanılmasına imkân tanır ve pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanılmaz. Kullanılması için açık rıza aranmaz.

Performans Çerezleri

Performans çerezleri, web sitesinin geliştirilmesinde yardımcı olur. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla, sitenin ne şekilde ve ne kadar süre kullanıldığı gibi bilgileri toplar.

 

       c. Veri Sahiplerinin Bilerek ve İsteyerek Sağladığı Kişisel Veriler

ALPERTUNGA, bilerek ve isteyerek sağlanan veri ve bilgiler ile, yukarıda tanımlanan kişisel veri ve bilgileri de toplamaktadır. Örnek olarak, veri sahiplerinin e-posta uyarıları almak için kaydolduğunda, bir formu doldurduğunda ya da tarafımıza geri bildirim için bir soru sorduklarında veya bir e-posta gönderdiklerinde sağladıkları veri ve bilgiler gösterilebilir.

 

      D- VERİ SAHİPLERİNİN (KULLANICILARIN) YASAL HAKLARI

 

(1)       ALPERTUNGA, verileri işbu aydınlatma metninde belirtilen hususlara uygun olarak işler.

(2)       Veri sahibinin aşağıda sıralanan şu hakları yasal ve akdi olarak güvence altına alınmıştır. Şöyle ki;

 

Veri sahipleri;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Verilerin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Verilerin aktarıldığı kişileri öğrenme,
 • Verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
 • Şartları oluştuğunda kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Verilerin işlenmesine ilişkin rızanın geri alınması, ileriye etkili olarak sonuç doğuracak olup; geri alma anına değin gerçekleştirilen işlemeler hukuka uygunluğunu sürdürecektir.)
 • Düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Haklarına sahiptir.

      E- NİHAî HÜKÜMLER VE ŞİKAYET

 

(1)       Kullanıcılarımızın kişisel veri ve bilgilerinin hukuki güvenlik çerçevesinde kalarak işlenmesinin sağlanması için gerekli adımları atmakla beraber, konuyla ilgili tüm hukuksal yükümlülüklerimize uygun hareket ettiğimizi belirtiriz. 6698 sayılı KVKK ve GVKT başta olmak üzere, konu ile ilgili hukuki normlardan doğan yükümlülüklerimize uygun olarak kullanıcı verilerinin işlendiğini ve koruma altında tutulduğunu; kimlik bilgilerini içeren verilerin, hukuka aykırı olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmayacağını önemle vurgularız. Ancak veri sorumlusunun sorumluluğu, KVKK’nin GVKT’ye uygun düştüğü hükümlerle sınırlıdır.

(2)       Veri sahiplerinin, işbu aydınlatma metninde yer alan hususlarla ilgili şikayetlerini öncelikle veri sorumlusuna iletmesi ve ardından Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna başvurması gerekir. Veri sorumlusuna başvurulmadan Kuruma başvurulması mümkün değildir. Şikayet ve sair her türlü ileti için, alpertunga@alpertungaltd.com uzantılı adresimize e-posta gönderilmesi yeterlidir.